Slovensky
English
O spolo?nosti Produkty Slu?by Referencie Kontakt

Služby


Dátová integrácia

Konzultácie v oblasti optimalizácie dátových tokov, riešenia pre integráciu podnikových dát do dátových skladov.


Vývoj SW

Vývoj desktopových a databázových aplikácií podľa požiadaviek klienta na báze MS SQL Server /resp. Oracle/ a .NET Framework.


Služby podpory

Poskytovanie záručných a pozáručných služieb v oblasti správy aplikácií.


Zálohovanie dát

Konzultácie, dodávky a inštalácie systémov na zálohovanie dát.


Kontakt Vyh?ad?vanie Copyright (C) 2009/2010 MDK, s.r.o., V?etky pr?va vyhraden?