Slovensky
English
O spolo?nosti Produkty Slu?by Referencie Kontakt

Produkty


MDK ReportManager

Nástroj na vytváranie, distribúciu a prezentáciu reportov nad OLAP kockami a relačnými databázami.


MDK BalancedScorecard

Aplikácia na modelovanie a vyhodnocovanie firemnej stratégie pomocou metódy Balanced Scorecard.


Leasing Calculation Tool (LCT)

Distribuovaný systém vytvárania leasingových ponúk pre všetky typy leasingových produktov a splátkových kalendárov.


Dátový sklad

Integrácia podnikových dátových zdrojov v spojení s prepočtami výnosnosti leasingových zmlúv.


Kontakt Vyh?ad?vanie Copyright (C) 2009/2010 MDK, s.r.o., V?etky pr?va vyhraden?